นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลาเข้าร่วมพิธีเปิด "มหกรรมสุดยอด OTOP ประชารัฐจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒"

วันที่: 
Wed, 2018-06-27 (ทั้งวัน)

      เมื่อวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด "มหกรรมสุดยอด OTOP ประชารัฐจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒" ณ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา โดยมีนางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลาเข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมดังกล่าว

 

-------------------------------