นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่: 
Fri, 2018-06-29 (ทั้งวัน)

       วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 "กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ จังหวัดยะลา" สาขาการทำน้ำพริก ณ กลุ่มฝึกอาชีพ บ้านเจาะซีโปะ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต และ สาขาสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ณ อาคารโรงเรียนตาดีกา บ้านตะบิงตีงี หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

*******************