นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่: 
Mon, 2018-07-02 (ทั้งวัน)

       วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 "กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ จังหวัดยะลา" สาขาการทำขนมเบเกอรี่ ณ ที่ทำการหมู่บ้านบ้านนอก หมู่ที่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สาขาการทำขนมไทย ณ ศาลาบ้านเหมืองล่าง หมู่ที่ 5 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สาขาการทำขนมเบเกอรี่

 

สาขาการทำขนมไทย

 

******************