นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัง

วันที่: 
Thu, 2018-07-05 (ทั้งวัน)

    วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

 

 

----------------------