กระทรวงแรงงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ สถาบันการพลศึกษา

วันที่: 
Wed, 2018-07-11 (ทั้งวัน)

   วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. กระทรวงแรงงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ สถาบันการพลศึกษา โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดฯ

 

------------------------