ฟังเพลงเพราะ...พร้อมอัพเดท...ข้อมูลข่าวสาร ด้านแรงงาน ผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHZ

      วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาววาเนสสา มาโนยามิง นักวิชาการแรงงาน เป็นผู้ดำเนินรายการ ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ประชาสัมพันธ์เชิญสั่งจองเสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดยะลา และร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ทางคลื่นความถี่ Fm 95 Mhz เวลา 08.30 - 09.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

 

***************