ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE

ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE

      วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าหน่วยงานราชการ แรงงานจังหวัดยะลา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ผู้นำท้องถิ่น และเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดยะลา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ตรวจเยี่ยมและเก็บคะแนนชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท พี.เจ. ๓๗ พาราวู้ด จำกัด (รักษามาตราฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 3) โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ประธานกรรมการตรวจประเมิน และท่านพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ร่วมประเมินและให้คะแนน

 

*******************