การประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา

      วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

 

********************