กิจกรรมพบปะยามเช้าประจำเดือน มิถุนายน 2562

     วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ ลานเขียว สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

*******************