ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2562

ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2562

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นาง ทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวอนงค์ สังข์ชุม นักวิชาการปฏิบัติการ และนางสาววาเนสสา มาโนยามิง นักวิชาการแรงงาน ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2562 โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

 

***************