กิจกรรมพบปะยามเช้าประจำเดือน กรกฎาคม 2562

     วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. กระทรวงแรงงาน สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการกิจกรรมพบปะยามเช้าประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ณ ลานเขียว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

---------------------------