บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

      วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.15 น. นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดยะลา และนางสาวอนงค์ สังข์ชุม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

-----------------------------