โครงการ "๑๐๑ อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมทาสีรั้วด้านหน้าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

     วันอังคารที่ 23 กรกฎาคาม 2562 เวลา 13.30 น. นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดยะลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมโครงการ "๑๐๑ อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมทาสีรั้วด้านหน้าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา โดยมี ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผอ.สพร 24 ยล. เป็นประธาน

++++++++++++++++++++