กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

      วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เจ้าหน้า และบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลาประจำอำเภอยะหา ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สาธิตการทำพวงกุญแจให้กับประชาชนผู้มารับบริการ บริการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน แจกเอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน มอบของที่ระลึกให้กับประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม โดยมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านซีเยาะ หมู่ที่ 3 ตำบลบาโงยซแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

******************