โครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

     วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ

 

**********************