แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน ปี 2562

     วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน ปี 2562 หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

 

**********************