แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันทักษะอาชีพเพื่อสร้างความสัมพันธ์ศูนย์พระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้

      วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันทักษะอาชีพเพื่อสร้างความสัมพันธ์ศูนย์พระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

**********************