โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดยะลา

      วันที่ 8 - 10 กันยายน 2562 นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บารา รีสอร์ท จังหวัดสตูล

-----------------------------