รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

 จัดทำรายงานสถานการณ์เเละดัชนีภาวะเเรงงานจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
ปกหน้า jpg4.53 MB
รายงานสถานการณ์จังหวัดยะลา.pdf3.93 MB
ปกหลัง.jpg76.74 KB