การส่งเสริมการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าถิ่น "นุ่งถุง ไม่นุ่งสั้น" ประจำปีงบประมาณ 2562

การส่งเสริมการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าถิ่น "นุ่งถุง ไม่นุ่งสั้น"

ภาพข่าว: 
Syndicate content