ข่าวเด่น

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2561

วันที่: 
Thu, 2018-11-01 (ทั้งวัน)

     สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีความประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ จึงขอความอนุเ

ภาพข่าว: 
Syndicate content