Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 2/2560

pll_content_description

        เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจาก รอ

        เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 2/2560 ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดยะลา ชั้น 4

 

 

 

********************

TOP