Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

pll_content_description

วันที่: 
Fri, 2017-10-20 (ทั้งวัน)

     เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4

 

 

 

 

 

*****************

TOP