Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2560

pll_content_description

วันที่: 
Mon, 2017-08-28 (ทั้งวัน)

        เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

 

 

 

 

 

********************

TOP