Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ณ ศูนย์การค้าโคลีเซียม ยะลา ชั้น 2

pll_content_description

     วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา  ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ณ ศูนย์การค้าโคลีเซียม ยะลา ชั้น 2

 

——————-

TOP