Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมมอบเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

pll_content_description

วันที่: 
Fri, 2018-02-09 (ทั้งวัน)

        เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมมอบเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่บริษัท พี.เจ 37 จำกัด เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท (เงินสามแสนบาทถ้วน)

 

 

****************

TOP