Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

pll_content_description

วันที่: 
Fri, 2017-12-08 (ทั้งวัน)

      เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา  ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

 

 

 ************

TOP