Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารและมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งช่างไฟฟ้า

pll_content_description

วันที่: 
Tue, 2017-11-28 (ทั้งวัน)

     เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.30 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน พิธีมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารและมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งช่างไฟฟ้า โดยมีนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24  ยะลา

 

 

 

 

****************

TOP