Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 กลุ่มอาชีพ

pll_content_description

วันที่: 
Mon, 2017-11-13 (ทั้งวัน)

เมื่อวันที่ 13  พฤศจิกายน  2560  เวลา 13.00 น. นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 กลุ่มอาชีพ ณ กลุ่มแม่บ้าน บ้านบือยอง ม.๓ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

 

 

 

 

——————–

TOP