Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา และส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน บัณฑิตแรงงาน ร่วมกับอำเภอกรงปินัง จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 2/61

pll_content_description

วันที่: 
Thu, 2017-12-21 (ทั้งวัน)

         เมื่อวันที่  21 ธันวาคม  2560 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา และส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน บัณฑิตแรงงาน ร่วมกับอำเภอกรงปินัง จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 2/61 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีมัสยิด ณ ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา โดยมีฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ประมาณ 250 คน

 

 

 

******************

TOP