Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ได้ร่วมต้อนรับพลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรีและคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา

pll_content_description

วันที่: 
Mon, 2018-02-12 (ทั้งวัน)

    เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรีและคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา ทั้งนี้ นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ได้ร่วมต้อนรับ ณ โครงการระบบระบายน้ำตำบลท่าสาป ตำบลพร่อน และตำบลยุโป อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

 

***************

TOP