Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ สาขา สานผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่น ณ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

pll_content_description

      เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ สาขา สานผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่

      เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ สาขา สานผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่น ณ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

 

 

 

————————

TOP