Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560

pll_content_description

     เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 08.00 น.

     เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 08.00 น. นางสุจินดา  บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา (อาคารหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา เป็นประธานในพิธี

 

 

*****************

TOP