Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตร การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการทำเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

pll_content_description

    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน  2560  นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดยะลา

    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน  2560  นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 หลักสูตร การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการทำเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

 

 

 

*********************

TOP