Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา

pll_content_description

วันที่: 
Wed, 2017-10-11 (ทั้งวัน)

     เมื่อวันพุธที่ 11ตุลาคม 2560 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา ทั้งนี้ นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ได้ร่วมต้อนรับ ณ วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************

TOP