Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผวจ.ยะลา เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

pll_content_description

   เมื่อวันที่  25 ตุลาคม  2560  นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่บัณฑิตแรง

   เมื่อวันที่  25 ตุลาคม  2560  นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติและ มอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานฯ ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา

 

 

******************

TOP