Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา

pll_content_description

ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา

—————————–

TOP