Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดประชุม “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ณ ห้องเทพบดี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๔

pll_content_description

เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๐ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดการประชุม “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ณ ห้องเทพบดี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๔ โดยนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ติดภารกิจจึงมอบหมายให้ นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเเทน

TOP