Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลกายูบอเกาะ และปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

pll_content_description

TOP