Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ฯ ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ประจำตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา และประจำตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

pll_content_description

TOP