Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

โครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ บูรณาการร่วมกับ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

pll_content_description

วันที่: 
Tue, 2017-12-19 (ทั้งวัน)

      เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา จัดโครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ บูรณาการร่วมกับ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ณ ห้องขวัญจุฑา โรงแรมปาร์ควิว โดยมี ท่านเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานพิธีเปิดฯ

 

 

———————————–

TOP