Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา

  นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา

  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดยะลา
  • นางสาวสุภาวดี สุถาวรกุล

   นางสาวสุภาวดี สุถาวรกุล

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายอับดุรเราะห์มาน สาเเละ

    นายอับดุรเราะห์มาน สาเเละ

    บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
   • นางสาวผกาพร จันทรัตน์

    นางสาวผกาพร จันทรัตน์

    บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
   • นางสาวสุธาทิพย์ เท่งประกิจ

    นางสาวสุธาทิพย์ เท่งประกิจ

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เเละประเมินผลเบื้องต้น
  • นางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์

   นางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาววาเนสสา มาโนยามิง

    นางสาววาเนสสา มาโนยามิง

    นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวนูรีย๊ะ ดือราฮิง

     นางสาวนูรีย๊ะ ดือราฮิง

     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • นางสาวสวพร แซ่อุ่ย

   นางสาวสวพร แซ่อุ่ย

   เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน
   • นายขจรศักดิ์ มุกตา

    นายขจรศักดิ์ มุกตา

    พนักงานขับรถยนต์
   • นางสาวกาญจนี โตะขา

    นางสาวกาญจนี โตะขา

    นักวิชาการเเรงงาน
    • นายซาการียา บือแน

     นายซาการียา บือแน

     พนักงานขับรถยนต์
    • นางสาวเรวดี แก้วทอน

     นางสาวเรวดี แก้วทอน

     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
TOP