Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา

  นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา

  แรงงานจังหวัดยะลา
  • นางสาวสุภาวดี สุถาวรกุล

   นางสาวสุภาวดี สุถาวรกุล

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวสุธาทิพย์ เท่งประกิจ

    นางสาวสุธาทิพย์ เท่งประกิจ

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เเละประเมินผลเบื้องต้น
  • นางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์

   นางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวสวพร แซ่อุ่ย

    นางสาวสวพร แซ่อุ่ย

    เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน
    • นางสาวกาญจนี โตะขา

     นางสาวกาญจนี โตะขา

     นักวิชาการเเรงงาน
     • นางสาวนูรีย๊ะ ดือราฮิง

      นางสาวนูรีย๊ะ ดือราฮิง

      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
     • นายอับดุรเราะห์มาน สาเเละ

      นายอับดุรเราะห์มาน สาเเละ

      บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
     • นายซาการียา บือแน

      นายซาการียา บือแน

      พนักงานขับรถยนต์
     • นางสาวเรวดี แก้วทอน

      นางสาวเรวดี แก้วทอน

      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    • นางสาววาเนสสา มาโนยามิง

     นางสาววาเนสสา มาโนยามิง

     นักวิชาการแรงงาน
    • นายขจรศักดิ์ มุกตา

     นายขจรศักดิ์ มุกตา

     พนักงานขับรถยนต์

 

TOP