Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกบุคคลในองค์กรที่มีคุณธรรม ...

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) ...

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาฯ ...

เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก ขับเคลื่อน 4 ล้อ ...

TOP