Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2563

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 25 ส.ค. 2563

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 1 ปี 2563

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 25 ส.ค. 2563

ข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 25 ส.ค. 2563

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 25 ส.ค. 2563

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 25 ส.ค. 2563

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 3 ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 25 ส.ค. 2563

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 25 ส.ค. 2563

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 1 ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 30 ส.ค. 2562

ข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา ปี 2561

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 25 เม.ย. 2562
TOP