Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ...

Mol-Thailand

ฟังเพลงเพราะ พร้อมอับเดทข้อมูลข่าวสาร ผ่านรายการวิทยุแรงงาน ...

Mol-Thailand

การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2567 ...

Mol-Thailand

กระทรวงแรงงานห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบข้าวสารและถุงยังชีพ ...

Mol-Thailand

แรงงานจังหวัดยะลา เคลียร์ กรณีนายจ้างเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว ...

Mol-Thailand

รณรงค์ส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรม TO BE NUMBER ONE ...

Mol-Thailand

รณรงค์ส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรม TO BE NUMBER ONE ...

TOP