Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

กระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา สร้างภูมิคุ้มกันเเละป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้แผนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เเละบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

pll_content_description

TOP