Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

การตรวจบูรณาการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในพื้นที่อำเภอเบตง

pll_content_description

     วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๙๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานร่วมกับกองกำลัง ๓ ฝ่าย (ทหาร ตำรวจ ปกครอง) ตรวจบูรณาการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน ๒ แห่ง ประกอบด้วย โอ้ เยส ผับ และฮอลลีวูดผับ

     ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิด

 

*****************

TOP