Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2561

pll_content_description

วันที่: 
Wed, 2018-02-07 (ทั้งวัน)

     วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

 

 

 

******************

TOP