Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 11/2560

pll_content_description

        เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็

        เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4

 

 

TOP