Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2561

pll_content_description

    เมื่อวันพุธที่  15 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น.

    เมื่อวันพุธที่  15 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม

 

 

******************

TOP